Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Planet pool zazimovač 1l

Kód produktu: Planet pool zazimovac 1 l Výrobce: Chemoform
235 Kč
194,21 Kč bez DPH
na skladě
l

Přípravek pro zimní údržbu bazénové vody.

Prostředek zabraňuje růstu řas a pomáhá k vysrážení vápníku během zimního období. Tekutý přípravek se sníženou pěnivostí, pH neutrální
zabraňuje krystalizaci vodního kamene působí proti rozmnožení řas v bazénech
Návod k použití:
Snižte hladinu vody pod úroveň vtokových trysek. Upravte hodnotu pH: 7,0 - 7,4.
Odpojte filtrační zařízení, na hladinu vody položte zimní plováky bránící poškození bazénu vlivem rozpínavosti vznikajícího ledu. Dávkování: 200 ml pro 10 m³ vody, v případě velmi tvrdé vody až 400 ml na 10 m³ vody. Přípravek vždy nejprve rozmíchejte s vodou ve vhodné nádobě a poté opatrně vlévejte pomalu podél stěn bazénu. Nikdy nenalévat přípravek do jezírek s živočichy! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: kapalina. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Hmotnost včetně obalu: 1,15 kg

Zobraz detailní popis

Detailní popis

 • H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.
 • H400 Velmi jedovatý pro vodní organizmy.
 • P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozícii obal nebo alebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P303+P361+P353 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svvlékněte.Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je-li to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 • Používajte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku.

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení