Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Laguna Quatro tablety 1,4 kg

Kód produktu: Quatro tablety Výrobce: Stachema
335 Kč
276,86 Kč bez DPH
na skladě
Kg

Laguna Qutro tablety je moderní víceúčelový přípravek pro celosezonní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů. Likviduje bakterie a řasy, zabraňuje jejich růstu, umožňuje vyvločkování nečistot a stabilizuje aktivní chlór.

Návod  na použití:

Před prvním použitím přípravku vždy upravte hodnotu pH na 6,8-7,6, proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem. Tablety dávkujte sběračem (skimmerem), plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,8 mg/l a pH 6,8-7,6. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně pomocí testerů. 

Dávkování:

Dle teploty vody přidávejte každých 6-8 dnů 1-2 teblety (200-400g) na 30 m3 vody. 1 tabletu při teplotě 25 C, 2 tablety nad 25o C. NIKDY NEHÁZEJTE TABLTEY PŘÍMO DO BAZÉNU! (přímý kontakt tablety s fólií může způsobit její vybělení). Přípravek se přidává zásadně do vody, ne naopak. 

Skladujte v dokonale uzavřených obalech v suchu při teplotě +5o C až +30o C, v dobře větratelných prostorách, mimo hořlavých látek, zdrojů tepla a vznícení. Odděleně o potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat v blízkosti předmětů náchylných ke korozi.   

Zobraz detailní popis

Detailní popis

Upozornění:

Pozor! Nepoužívejze společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor), Nedotýkejte se připravku modrýma rukama. Přípravek je silné okysličovadlo a je  vysoce korozivní. 

Nebezpečí:

Může zesílit požár, oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc. 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zameztevdechování prachu/dýmu/plynu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpených odpadů.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut oparně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní očky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerství vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

OBSAHUJE:  940 g/kg kyselina trichloriskyanurová, 30 g/kg síran měďnatý, síran hlinitý. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!