Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Laguna Chlor šok - 1 kg

Kód produktu: Laguna chlor sok Výrobce: Stachema
295 Kč
243,80 Kč bez DPH
na skladě
Kg

Laguna Chlor šok slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezonní údržbu všech typů bazénů především pro jednorázovou tedy "šokovou" úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění. Likviduje řasy a bakterie.

NÁVOD K POUŽITÍ: Po napuštění bazénu vodou nejprve pravte hodnotu pH na 6,8-7,6. Následně nalejte počáteční dávku přípravku (ganulátu rozpuštěného vevodě v plastové nádobě) do sběrače (skimmeru) nebo přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením je nutno vyloučit přítomnost osob v bazénu! Chlorování se doporučuje provádět večer. Následující den aplikujte chlorové tablety Laguna. Při pravidelném provozu přidávejte průběžnou dávku Laguny Chlor šok. Při zvýšeném provoze, vyšší teplotě nebo při problému s řasami aplikujte zvýšenou dávku. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmězí 0,3 až 0,8  mg/l a pH 6,8 až 7,6. Při zvýšené teplotě vody lze krátkodobě zvýšit obsah aktivního chloru až na 1,0 mg/l.Obsah chloru a pH kontrolujte1x týdně pomocí testerů.

DÁVKOVÁNÍ:

Počáteční dávka: 10 g příporavku (1 polévková lžice), na 1 m3 vody (1000 l). Průběžná dávka. každých 4-6 dnů cca 5 g/m3. Zvýšená dávka: 8 až 12 g/m3.

SKLADOVÁNÍ: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech v suchu při teplotě od +5oC do +30oC, v dobře větraných prostorách, oddělení od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovatgv blízkozti předmětů náchylných ke korozi.

UPOZORNĚNÍ: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobku. Může uvolňovat nebezpečníé plyny (chlor). Nedotýkejte se přípravku mokrýma rukama. Výrobce  neodpovídá za škodyvzniklé nesprávným používáním přípravku.

 

Zobraz detailní popis

Detailní popis

VAROVÁNÍ:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysocetoxický pro vodní ortganismy, sdlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ A PRVNÍ ÚPOMOC:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Uchovávejtet mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu. Používejte pouze venku nebo v dobře větratelných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstaňte obsah/obal  na určeníém místě obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut oparně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní očky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerství vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

OBSAHUJE:  980 g/kg kyselina dichlorisokyanulát sodný. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!